Page 10 - Mecmua-i Tarih
P. 10

YAKIN TARİHİN EN BÜYÜK AYIBI: SREBRENİTSA SOYKIRIMI

                                          Elif GÖÇMEZ 11-E

         T
                     SREBRENİTSA: Vahşetin timsali olmuş, kan kokulu, kemik dokulu, göz
                  yaşlarından nehirlerini oluşturmuş şehir… Bilseydi bu seferki salının canını çok
                  yakacağını, bilseydi ölü doğacağını, bilseydi onu dünyaya getirirken kan kaybından
                  kendinin de öleceğini getirir miydi dünyaya? Bir Salısı eksik oluverirdi de koca bir
                  ulusu nefes almaya devam ederdi. Bir güncüğünden vazgeçerdi de on binlerce
                  güncük armağanı olurdu bu feragâtin milletine, teker teker her birine. Ah, ama
                  nereden bilecekti Srebrenitsa? Nereden bilecekti bu doğumun ölüm olacağını…


         ALİYA İZZETBEGOVİÇ

          SIRBİSTAN: Üstün ırk, gökyüzü milleti oldukları düşüncesi, büyük Sırbistan hayali, salının katili,
      ihtiras bürümüş gözlerini;fikirlerinde,zikirlerinde’’Samo Sloga Srbina Spašava (sadece Sırpların birleşmesi
      Sırpları kurtarır) cümlesi ve altı asırlık bir Müslüman kini… Slav Hristiyancılığı (Christoslavism)na göre
      inandıkları ‘’Türkler mesihi öldürenlerdir (Christ killers) mitleri… Müslümanlığı tercih eden Boşnakları da
      ‘Türk’ ve ‘Türkleştirilmiş Sırp’ anlamına gelen ‘Turçin’ veyahut ‘Poturci’ olarak isimlendirip, ırklarına
      ihanet edenler olarak görmeleri ile nam salmış Sırbistan’ın gelir işte taa asırlar evvelinden Müslüman
      varlığına olan nefretleri.

      Bir de Hollanda olacaktı şuracıkta bir yerde mamafih ilerleyen vakitlerde baş gösterecekti kuşkusuz kendileri.
      Şimdilik lüzumu yok idi. BM’nin barış(!) güçleriydi kendileri, bunu bilmek yeterli.      Bosna’da savaş vardı. Sırplar bir uyanış yaşamış, tek başlarına iradeye hakim olmak istiyorlardı. Artık çok
      uluslu devletlerin boyunduruğu altında yaşamalarının lüzumu yoktu. Gün bağımsızlık günüydü, artık dünyaya
      hakim olmanın zamanı gelmişti. Öncelikle ekonomik baskılara başlanmıştı. Bölgeden Boşnakları namı diğer
      Müslümanları göndermek için ilk adım onlara maddi yönden sıkıntılar çektirerek o alanı kendi istek ve
      iradeleri ile terk etmelerini sağlamaktı. Müslüman, Sırp, Hırvat yıllardır bir arada çalışılan fabrikalardan o
      yıllarda hiçbir geçerli sebep belirtmeksiniz sadece ve sadece Müslümanlar çıkartılıyor, araya da bir iki tane
      Hırvat serpiştiriyorlardı ki şayet sorulacak olursa ‘’ Neden sadece Müslümanlar? ‘’ diye patrona, ‘’ E Hırvat
      da var ya! ‘’ denilebilsin diye. Lâkin oran gün yüzü gibi ortadaydı : 10 Müslüman’a 1 Hırvat... Çetnikler işten
      çıkarmalar ile yetinmeyeceklerdi elbet bölgedeki Sırpların yerlerini yakacak, yıkacak ve bunları Boşnakların
      üzerine yıkmaya çalışacak, halkın arasına girerek orada yaşayan Sırplarla konuşacak ve Boşnakların; aslında
      Sırpların yani kendilerinin olan topraklara göz diktiklerini, bu yüzden olan biten her şeyi Boşnakların yaptığı
      düşüncesini empoze etmeye çalışacaklardı. Düğünler basılacak, eğlenceler çentiklerin mermi yağmurlarıyla
      yarıda kesilecek, Müslüman Türklerden öç alma operasyonu ufaktan ufaktan baş gösterecekti 1991 yılının
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15