Page 14 - Mecmua-i Tarih
P. 14

mezarlara gelişigüzel bir şekilde, üst üste atıyorlardı insanları. Bulunmasını katiyen istemiyor olacaklardı ki
      bu mezarların yerini birkaç kez değiştirme gereği duymuşlardı. Bir nevi karıştırma gereği… Başarılı da
      olmuşlardı.  Günümüzde yapılan çalışmalarda bir bedene, aynı kişiye ait bacak ve çene kemiklerinin
      birbirinden 60 kilometre uzakta bulunduğu bilinmektedir

       Kadınlarınki ise ölümden beteri elbette. Cinsel istismara maruz kalıyorlar ve çok zor şartlar altında yaşamaya
      zorlanıyorlardı. Ama soran yoktu ki cidden yaşamak istiyorlar mıydı? Bu bir SOYKIRIMDI. Ve bu bir
      Boşnak soykırımıydı. Kadınlara tecavüz ederken, erkeklere işkenceler uygulayıp ardından acımasızca
      katlederken, çocukların, bebeklerin kafalarına sıkarken ‘’Biz Türklerden öç alıyoruz. ‘’ diyeceklerdi. Evet bu
      bir MÜSLÜMAN BOŞNAK SOYKIRIMIYDI. Bu bir MÜSLÜMAN KİNİYDİ. Güçleri; elleri silahsız,
      biçare insanlara yetebilmişti.

                        O sıralarda Türkiyeli Müslümanlar bu duruma daha fazla sessiz
                        kalınmaması gerektiğinin düşüncesi ile ordusu olmayan hatta ve hatta
                        silah ve gıda desteği dahi bulunmayan Boşnaklara yardım için pek çok
                        sivil toplum örgütü kurup Müslüman kardeşlerine yardım edebilmek
                        için seferber oldular. Savaş bölgesinden getirilen kadın ve çocuklarla
                        özel olarak ilgilendiler ama o travma kesinlikle atlatılamıyordu. Zaten
                        kimse atlatılmasını da bekleyemezdi. Kimsenin yaşamadığı ve
                        yaşamaya tahammül edemeyeceği şeyler yaşamışlardı hem de sadece
      Müslüman oldukları gerekçesiyle. Onlara sadece artık güvende olduklarını hissettirmek ve onların her türlü
      yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için tüm destekleriyle yanındaydılar. Ama geçmeyecekti. Boşnak
      erkeklerinden ise ses yoktu. Kimse ne olduğunu bilmiyordu. Çok sonradan öğrenilecekti canice
      öldürüldüklerini. Kadınlarda cinsel istismarın birlikte getirdiği endişe, korku, telaş, zihinsel bozukluklar,
      travmalar, şoklar, bilinç kayıpları üstüne bir de eşlerine, oğullarına, erkek kardeşlerine, babalarına ne
      olduğunun merakı hakimdi. Hem de git gide yiyip bitiren tarzda. Ölmek isteyen çoktu elbet. Daha fazla
      yaşamak istemeyen… Lâkin ya biricik eşleri, annelerinin kuzuları, ablasının kardeşleri, evlerinin reisleri
      aşıyor idiyse? Sırf bir parçacık umut için tutunmuşlardı o keşmekeş hayata. Bekliyorlardı; bir tek kelamcık
      olsun haber, kapıdan girecek olan herhangi bir erkek, yaşadıklarına dair ufacık bir belirti… Bekleniyordu
      sabırsızca, dualar ediliyor, eller semadan inmiyor, içlerindeki umut ışığı sabırla besleniyordu. Bu zorlu süreçte
      onlara eşlik edecek olan İran ve Türkiye’nin yanı sıra bir de gözyaşları olmuştu. Çaresizce bekliyorlardı.
      Zaman geçtikçe ümitlerini kesmeye meyledeceklerdi, karalar bağlamaya ufaktan başlayacaklar, kötü
      senaryolar kuracaklar ve kâbuslara uyanacaklardı. Haber gelmediği sürece de karamsarlıkları katlanarak
      artacaktı.

      Thom Karremans ise tüm bu olanların sonucunda halinden memnun görünüyordu. Vicdanı öylesine rahattı ki
      Ratko Mladic Srebretnitsa’dan ayrılırken ardından içleri ısıtan(!) gülümsemesiyle el sallamayı ve görevini
      tamamlamış olmanın sevinciyle başparmağını kaldırarak ‘ Tamamdır! ’işareti yapmayı eksik etmemişti. Ne
      büyük şeyler başarmıştı öyle! 30 askerini kurtarmıştı, canla başla savaşarak az mıydı? Bölgenin güvenliğini de
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19