Page 5 - Mecmua-i Tarih - Sayı 2
P. 5

HAYDARPAŞA LİSESİ
                 MECMUA-İ TARİH
        MAYIS-2018
                Kıymetli Tarih Dostları,


                Tüm millet ve medeniyetler gelecek kuşakların eğitiminde, onların yarınlara
                hazırlanmasında bazı temel alanlara önem verirler. Tarih bu alanların
                başlıcalarındandır. Çünkü geçmişi bilmeyen milletlerin geleceğe iyi
                hazırlanamayacağı herkesin malumudur.

                Tarihe ve tarih eğitimine eski zamanların olayları, geçmiş ve bitiş hadiseler
                olarak bakmak son derece hatalı bir tutum olur. Günümüzde yaşanan pek
                çok olayla ilgili olarak olayın kahramanlarının sürekli geçmişe atıfta
                bulunduğuna şahit olmaktayız. Örneğin 1967 Arap-İsrail Savaşında, İsrail
                birliklerinin Mısır ordusu karşısındaki zaferini anlatırken İsrailli komutan
                Moşe Dayan’ın, bu taktiği 1517’de Ridaniye Savaşı’nda Yavuz Sultan
                Selim’in uyguladığını ifade etmesi üzerine bir gazetecinin : “tarih
                kitaplarında yazan bu taktiği sizin kadar düşmanlarınız da okuyup bilebilir
                ve tedbir alabilirdi…” sözleri üzerine Moşe Dayan’ın “… Onlar tarihi
                gerektiği gibi okumazlar…” sözleri bu durumu çok daha iyi anlatmaktadır.

                Ayrıca; 11 Eylül saldırılarından hemen sonra başlatılan savaşı, devrin
                Amerika Birleşik Devletleri başkanı George Bush’un “… yeni bir Haçlı
                Seferi…” şeklinde tavsifi de tarihin olayları ve kavramlarıyla günümüze
                nasıl etki ettiğini göstermesi açısından önemlidir.

                Bu dileklerden hareketle öğrencilerimizin tarih şuuruna katkıda
                bulunacağına inandığım, Mecmua-i Tarih dergimizin yeni sayısında emeği
                geçenleri tebrik ediyor, nice sayılarda görüşmek dileğiyle tüm
                okuyucularımıza saygılar sunuyorum.                                                     Dr. Ömer Faruk Araz

                                                      Haydarpaşa Lisesi

                                                        Okul Müdürü
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10