Page 10 - Mecmua-i Tarih - Sayı 3, Mayıs 2019
P. 10

TARİHE BİLİMSEL BAKIŞ
                                             Enes Kerim Şafak


        Merhabalar.


        Kimimiz okullarda gördüğümüz tarih derslerinden zevkle çıkar, kimimiz tarihi sıkıcı bulur. Öyle
        ya da böyle, insanlık tarihinde çok önemli bir konuma sahip olan "tarih" neden önemlidir? Onu

        neden öğrenmeliyiz? Bu sorulara cevap vermeden önce, tarihin ne olduğuna bakalım.


        Tarih sosyal bilimden ziyade, bir disiplindir.


        Tarih bazı akademik camialarca sosyal bilimlerin bir dalı olarak sınıflandırılır, mesela National

                                    1
        Research Council (Ulusal Araştırma Kurulu) tarafından . Elbette ki tarihi birincil kaynaklara
        başvurarak sistematik bir şekilde yorumlayabiliriz. Ancak bana göre Tarih sosyal bilimden
        ziyade, daha çok bir disiplin gibidir. Yani Tarih, bilgi birikimimizin bir dalıdır. Üstelik bu

        bilgilerimizi başka bilimlerde metot olarak kullanabiliriz. Bilim, evrenimizde oluşan fenomenleri
        anlama çabasıdır. Bilim bu fenomenleri (olayları), içerisinde neden-sonuç ilişkisi bulunduran,

        bütünleyici ve mantığa uygun hipotezlerle açıklar. Tarihi incelerken, daha sonra bahsedeceğim,

        hipotezler kurulabilir. Fakat yine tarih,
        hipotezler kurulmadan da incelenebilir. Yani

        tarihin her zaman fenomenleri açıklamak
        gibi bir amacı yoktur. Peki, bu onu değersiz

        yapar mı?
        Elbette ki hayır. Hatta, tarihin bir disiplin

        olması onu bilimden de önemli yapabilir,

        tıpkı felsefe ve matematik gibi. Bu gibi
        disiplinler  "bilimlerin  çatısı"  görevini
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15