Page 4 - Mecmua-i Tarih - Sayı 3, Mayıs 2019
P. 4

Okul binasının lise olarak kullanılmasına büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 26 Eylül
        1934´te başlanmıştır. Okulumuzun adı, tarihi binanın yapımı sürerken ortaya çıkan Osmanlı-Yunan
        Savaşı´nda (1897) büyük yararlılıklar gösteren Haydar Paşa´dan almıştır. Eğitim-öğretime açıldığında
        içinde; İstanbul Muallim Mektebi ile uygulama bölümü de bulunduran okul 1936-1937 öğretim yılında
        bu okulların Çamlıca`ya taşınmasıyla bağımsız lise durumuna getirilmiştir. İlk açıldığında 1048
        öğrencisi olan okul, kısa zamanda gelişerek çevrenin  ´yatılı ve gündüzlü´ ortaöğretim ihtiyacını
        karşılayacak duruma getirilmiştir. O zamanlar okul, çok sayıda dersliğinin yanında 35 kurnalı hamamı,
        mescidi, reviri, yemekhanesi, 5 mutfağı, terzihanesi, demirhanesi, marangozhanesi ve lojmanlarıyla
        küçük bir kasaba görünümündedir.

        Haydarpaşa Lisesi, o yıllarda bu farklı birimleri bünyesinde bulundurduğu gibi, farklı öğrencilere de
        eğitim hizmeti sunmuştur. Lisenin bu özelliği, kayıt sırasında öğrencilere verilen okul numaralarından
        da açıkça anlaşılmaktaydı. Tek numaralar, yatılı öğrencileri; sonu 3 rakamıyla biten numaralar, Leyli
        Meccani (parasız yatılı) olanları; çift numaralar ise, gündüzlü öğrencileri göstermekteydi.

        1948-1949 öğretim yılına gelinceye kadar, Haydarpaşa Lisesi bir erkek lisesi durumunda olmuştur. Bu
        öğretim yılından itibaren, okulumuza kız öğrenciler de alınmıştır. Ancak bu uygulamaya 1958-1959
        yılında son verilmiştir. 1980-1981 öğretim yılında, yeniden karma eğitime başlanmıştır.

        1979-1980 öğretim yılında Haydarpaşa Lisesinin yatılı bölümü kapatılarak, bu bölümlere Marmara
        Üniversitesi Tıp Fakültesi taşınmıştır. Böylece okulun kullanım alanı daralmıştır. Bu nedenle eğitim
        zorlaşmış, kayıtların kısmen dondurulması gündeme gelmiştir. Haydarpaşa Lisesi, bu tarihi
        yuvasından, 1984 yılının Temmuz ayında çıkartılmıştır. Bina 1984 - 2016 yılları arasında Marmara
        Üniversitesi´ne tahsis edilmiştir. 2016´dan itibaren ise yeni kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi´nin
        kullanımına tahsis edilmiştir.

        1990 yılına kadar Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi´nin yeni yapılan ek binasında eğitim-öğretimini
        sürdürmüştür. Şubat 1989´da Altunizade’de yeni yapılan binaya taşınılmıştır. Böylece daha sağlıklı bir
        eğitim-öğretim ortamı elde edilmiştir.

        Haydarpaşa Lisesi 1998-99 öğretim yılında Anadolu Lisesi statüsüne dönüşmüştür.

        Milli Eğitim Bakanlığının 20 Haziran 2016 tarih ve 6786241 sayılı onayıyla Proje Okulu olmuştur.
        Haydarpaşa Lisesi, ülkemize sanatçı, politikacı, bilim adamı, başarılı işadamları ve sporcu yetiştirmiş
        ülkemizin sayılı eğitim kurumları arasında yer almıştır.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9