Page 5 - Mecmua-i Tarih - Sayı 3, Mayıs 2019
P. 5

HAYDARPAŞA LİSESİ
                 MECMUA-İ TARİH
        MAYIS-2019
                Kıymetli Tarih Dostları,


                Şüphesiz milleti oluşturan en önemli unsurlardan birisi olan ortak tarih
                şuuru ile aynı olaylara sevinen, aynı olaylara üzülen, aynı olaylara
                heyecanlanan bir millet oluşturmak için tarihimizi gelecek nesillere doğru
                bir şekilde öğretmemiz gerekmektedir. Bunun yolu da tarihi hikâyeler,
                efsaneler demeti olarak değil sosyolojik, psikolojik, siyasi, sosyal ve
                kültürel unsurları dikkate alarak hadiseleri incelemekten geçmektedir.                Günümüzde “Tarih tekerrürden ibarettir.” diye bir söz olsa da Sultan
                Abdülhamid Han “Tarih değil, hatalar tekrar eder.” diyerek konuya farklı bir
                perspektif katar. Buna bağlı olarak geçmişte yapılan hataların doğru
                incelenmesi ve irdelenmesi geleceğe doğru sağlam adımlarla yol almamızı
                sağlayacaktır.                Elinizdeki derginin tarihimizin gelecek nesillere doğru öğretilmesi ve
                aktarılmasına hizmet etmesi temennisiyle derginin 3. Sayısının
                hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimi tebrik ediyor, yeni
                sayılarda görüşmek dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum…                                                     Dr. Ömer Faruk Araz

                                                      Haydarpaşa Lisesi

                                                        Okul Müdürü
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10